Monday, August 6, 2012

Susunan Huruf di dalam Al-Quran dan Nombor Numetrik

Setiap orang muslim semestinya sudah mengetahui atau menghapal setiap huruf didalam di dalam muqadam tetapi masih ramai yang tidak mengetahui bahawa susunan sebenar huruf mengikut nilai huruf tersebut. Huruf hijaiyah didalam alquran disusun menurut kemiripan bentuk dan dikumpulkan bagi memudahkan penghafalan. Susunan sebenar huruf di dalam alquran mempunyai nilai dan angka dan ia penting kepada sesiapa yang ingin mengetahui rahsia angka didalam alquran bagi memudahkan pengiraan mengenai fakta atau mukjizat yang terkandung di dalam alquran.

Susunan angka didalam alquran berserta nilai.
1. ALIF = 1
2. BA = 2
3. JIM = 3
4. DAL = 4
5. HA = 5 (untuk kata Arab Huwa)
6. WAU = 6
7. ZA = 7
8. HA = 8 (untuk kata Arab Hayyun)
9. THA = 9
10. YA’ = 10
11. KAF = 20
12. LAM = 30
13. MIM = 40
14. NUN = 50
15. SIN = 60
16. ‘AIN = 70
17. FA’ = 80
18. SHAD = 90
19. QAF = 100
20. RA’ = 200
21. SYIN = 300
22. TA’ = 400
23. TSA’ = 500 (untuk kata Arab Tsa-laa-stah)
24. KHA’ = 600
25. DZAL = 700
26. DHAD = 800
27. DHLA = 900 (untuk kata Arab Dhluhur)
28. GHAIN = 1.000

Contoh
Nilai surah al-hadid yang bermaksud besi atau ferum
Alif = 1
Lam = 30
Ha = 8
Dal = 4
Ya = 10
Dal = 4

Nilainya sama dengan nombor isotop ferum iaitu 57.

No comments:

Post a Comment